0973 599 688

Kết quả thử nghiệm & Chứng nhận sản phẩm


 

 số: 02 - N1609.60 ( Barrier expK-osmos )

 

 

 

 

số: 02 - N1609.61 ( Barrier expert Compex )

 

 

 

 

 

 

 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 

Các sản phẩm lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA:

Water Quality Association – WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu.

 

Chứng nhận WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu

CERT_METTEM_new 20.11.2014-page-002

Công nghệ lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu

 

TUV ISO 9001

TUV ISO 9001-page-002TUV ISO 9001-page-003TUV ISO 9001-page-004TUV ISO 9001-page-005TUV ISO 9001-page-006

TUV ISO 9001